Câu lạc bộ khách hàng – hội viên

Nhadep.top thực hiện chương trình tích điểm ưu đãi đối với khách hàng thân thiết. Mỗi đơn hàng trị giá 100.000 tương ứng 1 điểm. Khi số điểm của khách hàng đạt 300 điểm, mỗi đơn hàng của quý khách được chiết khấu trực tiếp 5%. Quý khách đạt 1000 điểm tích lũy, mỗi đơn hàng của quý khách được chiết khấu trực tiếp 7%, Quý khách đạt 2000 điểm tích lũy, mỗi đơn hàng của quý khách được chiết khấu trực tiếp 10%